Cho thuê 16 triệu

Cho thuê Căn hộ 3 Phòng ngủ The Sun Avenue

28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2

97 m2 3 2 Căn hộ
Cho thuê 20 triệu

Cho thuê Căn hộ 3 Phòng ngủ The Sun Avenue

28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2

97 m2 3 2 Căn hộ
Cho thuê 19 triệu

Cho thuê Căn hộ 3 Phòng ngủ The Sun Avenue

28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2

97 m2 3 2 Căn hộ
Cho thuê 18 triệu

Cho thuê Căn hộ 3 Phòng ngủ The Sun Avenue

28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2

90 m2 3 2 Căn hộ
Cho thuê 30 triệu

Cho thuê Shophouse Dự án The Sun Avenue Tháp SAV8

28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2

40 m2 Shophouse 1 Shophouse
Cho thuê 27 triệu

Cho thuê Shophouse Dự án The Sun Avenue Tháp SAV2

28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2

40 m2 Shophouse 1 Shophouse
Cho thuê 25 triệu

Cho thuê Shophouse Dự án The Sun Avenue Tháp SAV1

28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2

40 m2 Shophouse 1 Shophouse
Cho thuê 12 triệu

Cho thuê Văn Phòng/Office The Sun Avenue 62m2

28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2

62 m2 1 1 Căn hộ
Cho thuê 11 triệu

Cho thuê Văn Phòng/Office The Sun Avenue 56m2

28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2

56 m2 1 1 Căn hộ
Cho thuê 10 triệu

Cho thuê Văn Phòng/Office The Sun Avenue 52m2

28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2

52 m2 1 1 Căn hộ
Cho thuê 9 triệu

Cho thuê Văn Phòng/Office The Sun Avenue 36m2

28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2

36 m2 1 1 Căn hộ
Cho thuê 8.5 triệu

Cho thuê Văn Phòng/Office The Sun Avenue 36m2

28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2

36 m2 1 1 Căn hộ